[zaloguj się]

CHLUBLIWOŚĆ (1) sb f

Fleksja

G sg chlubliwości.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Chełpliwość, skłonność do pychy: ták iż wſtyd zápálał oblicze náſſe [...]. A to dla potwarzliwego kochánia z vpádku náſſego y zchlubliwoſći oney nieprzyiaćielá náſſego RejPs 66v.

Synonimy: chełpliwość.

Cf CHLUBIENIE, CHŁUBA, CHŁUBIENIE SIĘ

DM