[zaloguj się]

[CHŁOPIA sb f

Fleksja

A sg chłopią.

stp, Cn, Linde brak.

Coll. odchłop” ‘wieśniak’; tu prawdopodobnie obława złożona z chłopów: Prowadź chłopią do śieći/ od ſtráchu beſpiecżną/ Rącżą/ ſzcżerzą/ á pilną k temu nie vćiecżną. BielawMyśl D2v.

Cf CHŁOP]

MM