[zaloguj się]

CHROBOT (2) sb m

Prawdopodobnie oba o jasne (tak Cn).

Fleksja
sg
N chrobot
I chrobot(e)m

sg N chrobot (1).I chrobot(e)m (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Odgłos drapania, gryzienia, szurania itp., zwykle cichy; strepitus Calep, Cn; crepitus Cn (2): Strepitus ‒ Chrobot, markot, Calep 1010a.
Przen (1): Bo gdyby X. K. co dobrego rozumiał y trzymał o Bożym ſłowie/ [...] tedyby ták nigdy nie piſał [...]. Skąd ſię też tym ſwoim chrobotem/ iáko iedná myſz w tym wydáie CzechEp 343.

Synonimy: chrup, chrzęst, markot, skrzynienie, szmer, szum, trzask.

Cf CHROBOTANIE

MM