[zaloguj się]

[CHROMONOGI ai

Fleksja

N sg m chr(o)monogi.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Znaczenia
Kulawy:
Wyrażenie: »chromonogi pies«: Pod ſtołem iegopokoy/ drugiego pod łáwą/ Chromonogi vbieży/ pies zá táką ſpráwą. BielawMyśl B3 (Linde).

Synonim: kulawy.]]

MM