[zaloguj się]

KULAWY (7) ai

kulawy (5), kulhawy (2); kulawy Mymer1, BielKron, Mącz (2), BielSat; kulhawy HistRzym, Calep.

a jasne.

Fleksja
sg
mNkulawy
Akulaw(e)go
pl
N m pers kulawi
G kulawych

sg N m kulawy (4).A kulaw(e)go (1).pl N mpers kulawi (1).G kulawych (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Taki, który ma kalekie nogi, utrudniające chodzenie; claudus Mymer1, Calep, Cn; compernis, flexipes Mącz; neutro pede utilis Cn (6): Mymer1 24; przywiedli mu kuláwego cżłowieká/ ktory nigdy ná nogach nie poſtał BielKron 464; Compernis, Który długie nogi ma/ Nogay/ Kuláwy/ álbo Koſlawy Mącz 62h; Flexipes, qui flexos pedes habet, Krziwonogi/ Szpotáwy/ Kuláwy. Mącz 129d; Calep 205a.
a. W funkcji rzeczownika (1): A wnetki wezwawſzy vbogich/ niedoſtáthecżnych/ ſlepych y kulháwych/ á przed onym kowalem rozłomił on krepel HistRzym 121v.
2. n-pers (1): Miedzy nimi w poſwarku dwánaśćie ich ſiádło. [...] On Gnoieńſki Oboźnik/ kulawi Szymkowie. BielSat H.

Synonimy: chromy, krzywonogi.

JB