[zaloguj się]

CHROMOTA (18) sb f

chromota (17), chramota (1); chromota GroicPorz, Leop (2), RejZwierz, Mącz (3), SienLek (3), GórnDworz, RejPos, BudNT, SarnStat (3), VotSzl; chramota [zapis: chrąmota] Calep.

Oba o oraz a jasne.

Fleksja
sg
N chromota
G chromoty
D chromocie
A chromotę

sg N chromota (11).G chromoty (2).D chromocie (1).A chromotę (4).

stp, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

1. Kalectwo objawiające się utykaniem; clauditas Mącz, Calep, Cn (12): ChromotęChromotę/ Oko zá Oko/ Ząb zá Ząb da Leop Lev 24/20; RejZwierz 5; Clauditas, Chromatá [!]. Mącz 56c; thylko ſye wiáruy gdy będźieſz ſkorę odrzynał/ ábyś ſye na głębią niemiał/ á owſzem na ſtáwie dla piętych żył/ bo gdybyś ich náruſzył/ ſzedłby lipki ſok snich/ s kądby wieczna chromothá áż do śmierći trwáłá SienLek 171, 176, 178v; BudNT Hebr 12/13; Clauditas ‒ Chrąmota. Calep 205a; SarnStat 674.
Szereg: »ślepota albo chromota« (1): Zá takie rány ſzkodliwe/ ktore ſlepotę albo chromotę [...] przynoſzą/ Sędźiemu ma być płácono ſzeſc dźieſyąt ſzelągow GroicPorz k3.
Przen: Kalectwo i braki moralne (1):
Szereg: »ślepota i chromota« (1): Otho nieboracżku cieſz ſie tym/ iżem ią iuż przyſzedł vzdrowić ſlepotę y chromotę twoię RejPos 10.
2. Kalectwo w ogóle; clacles, paralisis Mącz (6): GórnDworz Bb6v; A ieſliby mu rękę/ álbo nogę vciął/ álboby go na członkách przednieyſzych ábo głównieyſzych ochromił/ tákiéż ſowitą táxę tákowych członków y chromoty płáćić ma. SarnStat 1170; VotSzl C2v.

chromota czego (1): Clades dextrae manus, Szkodá albo chromotá prawey ręki. Mącz 55b.

chromota na czym (2): Mącz 277a; A chromotá wieczna ná ręce/ nodze y oślepienie oká/ także vćięćié noſá ma bydź płáconé SarnStat 622.

Synonim: 2. szkoda.

Cf CHRAMANIE

MM