[zaloguj się]

CHRYSTANOSICIEL (2) sb m

chrystanosiciel (1), chrystonosiciel (1); chrystanosiciel SkarŻyw; chrystonosiciel LatHar.

Fleksja

I pl chrystanosici(e)lmi (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Noszący Chrystusa (tłumaczenie greckiego Xριστοφόρος) (2): Ták Chryſtánośicielmi zoſtánim/ gdy iego ćiáło y krew w ćiáło náſze wezmiem SkarŻyw 278; y dla tego też y Cyryllus Hierozolimſki nápiſał [...] iż ſię sſtawamy Chryſtophorámi/ to ieſt Chryſtonośićielmi/ gdy Ciáło iego y Krew przyimuiemv. LatHar 203.

MM