[zaloguj się]
CIEMNOWID   Cn s.v. sleṕ; Linde XVII w. (z Cn).

Cf CIEMNOWIDZ