[zaloguj się]
CIEMNOWIDZ   Cn s.v. sleṕ; Linde XVII w. (z Cn).

Cf CIEMNOWID