[zaloguj się]

CIOŁKOWY (1) ai

Fleksja

G pl ci(o)łk(o)wych.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Znaczenia
Cielęcy: Weźmi łáien ćiołkowych/ ktory ieſzcze śśie SienLek 123v.

Cf CIELĘCY, [CIELĘTOWY]

MM