[zaloguj się]

CUDOCZYŃCA (2) sb m

o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
pl
A cudoczyńce
inne pl G a. A - cudoczyńc(o)w

pl A cudoczyńce (1).G a. A cudoczyńc(o)w (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Czyniący cuda (2): ſam Moyżeſz piſze/ y vcży o tym iáko doświádcżáć/ fałſzywych y prawdziwych prorokow y cudocżyńcow. CzechRozm 104; Naprzod/ iż tego nigdy Chriſtuś [!] nie powiedźiał áni obiecał zborowi ſwoiemu/ że mu miał záwżdy dáwáć cudocżyńce CzechRozm 188v.

Synonim: cudotworca.

ZZa