[zaloguj się]
CZERWONAK  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Cf CZERWONOG