[zaloguj się]
CZERWONOG  Cn s.v. czerwonak; Linde bez cytatu s.v. czerwonak.

Cf CZERWONAK