[zaloguj się]

CZTERZDNIOWY (1) ai

czterzdniowy Murm; [czterdniowy (Linde)].

Fleksja

N sg m czt(e)rzdniowy.

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) w.: czterydniowy.

Trwający, mający cztery dni; czterodniowy: Quatriduanus, Cżterzdnyowy Murm 10.

Cf CZTERDNIEWNY, CZTERDZIENNY, CZTERODZIENNY, CZTERYDNIOWY, [CZWARTODNY], CZWORODZIENNY

LZ