[zaloguj się]

ĆCHAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes ćchają.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Kichać:
W przen [na co]: Práwie według zakonu bożego Patrzmy ſwego/ nie nam do cudzego Ano ná náſſe ze wſſech ſtron ćcháią Zá nic ſobie ty vſtáwy máią. RejRozpr K3.

Synonim: kichać.

AL