[zaloguj się]

ĆWICZĄCY SIĘ (5) part praes act

Zawsze sie.

Fleksja
sg
mNćwiczący sie
pl
N m pers ćwiczący sie
I m ćwiczącymi się

sg m N ćwiczący sie (3)pl N m pers ćwiczący sie (1).I m ćwiczącymi się (1).

stp, Cn, Linde brak.

Kształcący się, podnoszący swoje umiejętnośći przez ćwiczenie (5):
a. Kształcący swoje umiejętności umysłowe [w czym] (2): Declamator — W mowie ſzie czwiczący na oſſobnim mieiſcu. Calep 29Ia; Leguleius – W prawiech ſie czwiczeczi. Calep 597b.
b. Kształcący swoją sprawność fizyczną (w szermierce, zapasach); xysticus Mącz; palaestrita Calep (3): Xysticus, Szermierze w przerzeczonych yátách ſie ćwicząci. Mącz 512c; Calep 467b.

ćwiczący się w czym (1): Palaestrita – Wzapaskach ſie czwicząci albo. Wfzermierſtwie. Calep [746]b.

Cf ĆWICZYĆ SIĘ

KN