[zaloguj się]

ĆWICZEŃSTWO (1) sb m

Fleksja

G sg ćwicz(e)ństwa.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Zdyscyplinowanie, panowanie nad sobą:
Szereg: »ćwiczeństwo a karność« : Wielka to ſzkoła Chrześćijáńſka/ ty beſtye náſze [gniew etc.] z ktorymi chodźim záwżdy powolne mieć/ á o ten dar P. Bogá prośić/ y ćwiczeńſtwá á kárności około śiebie vżyc. SkarKaz 314a.

Cf 1. ĆWICZENIE, [ĆWICZONOŚĆ], ĆWICZYZNA

KN