[zaloguj się]

DAJĄCY SIĘ (1) part praes act

Fleksja

A sg m dający się.

stp, Cn, Linde brak.

Ofiarujący się [komu]: Przyimi ofiárę náſzę Pánie/ á nas zimnem vmorzonych/ wezmi ſobie zá wdzięcżny dar/ nie w ogniu goráiący/ ále wzimnie tym tobie ſię dáiący. SkarŻyw 207.

Cf DAWAĆ SIĘ

HJ