[zaloguj się]

DAKTYL (17) sb m

daktyl (6), daktył (6), daktylli (4), daktyli (1); daktyl Mącz (2), BudBib; daktył BibRadz, BielKron (2); daktyli SkarŻyw; daktyl : daktył : daktylli BierEz (1 : 3 : ‒), FalZioł (3 : ‒ : 3).

Forma daktył występuje tylko w pl przed końcówkami z samogłoską tylną. ◊ -k- (9), -c- (8); daktył zawsze k, daktyl(l)i zawsze c, daktyl : -k- (3), -c- (3); -l- (7), -ll- (4).

a jasne.

Fleksja
sg pl
N daktyl, daktyl(l)i daktyle, daktyły
G daktylów
A daktyły

sg N daktyl (1), daktyl(l)i (4).pl N daktyle (1) BudBib, daktyły (1) BielKron.G daktylów (8); -ów(1), -(o)w (7).A daktyły (2).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVIII w.

bot. Owoc palmy daktylowej; Phoenix dactylifera L.(Rost); cariota Mącz, Cn; balanus, cariotis, dactylus, palmula cariota Cn [dactyluspalmowy orzech Mącz 77a] (17): dáktyły owce przedał BierEz L4v, A3, L4v, Qv; A DActilli ieſt owocz palmowy FalZioł III 20a; Wezmi Dactillow iednę Librę/ miodu poł libri/ poſmaż tego oboyga na węglu FalZioł III 20b, +6b, III 20a, V 103, 103v; donieśćie mężowi onemu zá vpominek/ nábrawſzy w naczynia ſwe nieco żywice y miodu/ rzeczy wonnych/ Mirry/ Daktyłow/ y Migdałow. BibRadz Gen 43/11; BielKron 451v, 453v; Cariota, Dáktil. Mącz 38d; Margarida, Nieyáki rodzay dáctylów. Mącz 209d; Pálmá ieſt drzewo owocowe/ ná ktorem ſię Dáktyle rodzą. BudBib I 431d marg; vyrzał na pálmie owoc/ ktory dáctili zowią SkarŻyw 50.
[Zestawieniet: »daktyli indyjskie«: TAMARINDI, Dactili Indici. Dáktyli Indiyſkié, álbo Tamarindi. TAmarindi ſą Dátły kwáśné z Pálmów leśnych/ któré w Indiiéy roſtą UrzędowHerb 384 (Linde).]

Cf DATŁY

HJ