[zaloguj się]

DALIBOG (113) int

dalibog (112), dalebog (1) RejKup.

Pisownia łączna (36), rozłączna (77).

a pochylone (w tym 2 r. błędne znakowanie), o pochylone; tekst nie oznacza é; e jasne.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Wykrzyknik o charakterze zaklęcia, potwierdzającego prawdziwość wypowiedzi: zaprawdę, oczywiście, na pewno; niekiedy w dosłownym pierwotnym znaczeniu: jeśli Bóg da (113): ny przysiagasczie skazaly szamotrzecziemv yako wspokoyney dzierzavie ha on daly bog nyebyl ZapWar 1528 nr 2457; O ktorym to dufánie/ my poddani mamy Ze w nim cnoty rodzicow/ dali bog poznamy. KlerWes Av; A tak dalybog wedlug roſkazania naschego wſchiſczi czy panowye Zyemie Syedmygrodzkiej y wſchitko poſpolſtwo bedą ych sprawnye ſlvchacz. LibLeg 11/89; RejRozpr E; LudWieś B3; Alye powyada ze dalibog nycz LibMal 1545/103v; Niechay ſie dzieie czo chcze gdym ia tego pilen Zem dalibog nikomu nie był nigdy winien RejJóz I4v, A7 [2 r.], C2v, E3v, N7v (17); A ty dalebog tą ſprawą O patrzys ſię ſwietą a niewiarą Na droge/ proſto donieba RejKup 16v, O, g5, Yv, z5; Co ſye inſſego czáſu dali Bog dowodnyey pokaże. KromRozm I F, A2v; Drugą téſz wiem/ że moie piſanié dálibóg może być komu pożyteczné/ nikomu [...] ſzkodliwé MurzHist A2v; KromRozm II a2v, 13, y2v; KromRozm III Q4, A3, Dv, H3v, K7v (6); Diar 65, 76; DiarDop 112, 119; A dali Bog krzykniemy iż náſzy wygráli/ Ieſli będzyem przy ſobye w tym ſtátecżnie ſtali. RejWiz 102v, 33v, 84v, 102v, 106v, 110; OrzList h3v, h; (did) PAP. (–) chcecie wy áby Pápieſtwo w Polſzce vpádło. (did) EVAN. (‒) Dali Bog ſye mu ná tym ſeymie pádać. OrzRozm B3, I, M4v, V3; BielKron 308, 320 [3 r.]; Nie będzie dali Bóg nic ſzkodźiło żytu álbo ynſzim rzeczóm tá niepogodá. Mącz 77d; Nie moglić tego do tych czáſów dowiéść/ áni dali Bóg dowiodą OrzQuin I4v, D3v, E2, F3v, L2, M2 (8); Dali Bog w.m. rychło zdrow będzieſz/ iednoby pánie mowić nietrzebá GórnDworz T; RejPos 266v; BielSat L3; RejZwierc 159 [3 r.], A3v, 26v, 144, 149v (8); WujJud A7; WujJudConf 16; Strum L4v; PaprPan Ee4; KarnNap A3; ModrzBaz 53v; SkarŻyw 183; á coż ia cżynić mam/ gdym ſię iey [łaciny] nie náucżył/ áni ſię iey iuż dali Bog vcżyć będę CzechEp 68, 85, 425; ále zwycięży to wſzytko dali Bog/ báránek/ Pan/ y Krol náſz Iezus Chriſtus. NiemObr 174, 152, 165; GórnRozm Av; ReszList 179, 183; A ia z wámi choć niegodny kápłan/ ále vrzędownie dali BOG powołány ReszPrz 111, 106, 111; WerGośc 253; BielSjem 26v; ActReg 165; Iż ináczéy dali Bóg áni rozumiémy/ áni rozumieć możemy SarnStat 1002; PowodPr 5; Co ſię sſtánie dali Bog/ gdy y z pierśi pobożność bráć będzie SkarKaz )( 4, 210a, 488b, 634b, 637; CiekPotr 49; CzahTr K2v; SkarKazSej 700b.

HJ