[zaloguj się]

DALMUCYJUM (1) sb n indecl

a jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. dalmatyka.

Uroczysta szata liturgiczna, rodzaj pelerynki z kapturem używanej przez duchownych, zwłaszcza kanoników, do okrywania głowy i ramion [dalmucium Łać śr]: Nie chodził [św. Jan] w Szárłacie/ w Hátłaſie/ w Dálmucium/ áni w żadney wymyſloney kápicy RejPos 13.

Cf DALMATYKA, DALMUCYJA

HJ