[zaloguj się]

DANNIK (1) sb m

Fleksja

D pl dannik(o)m.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

Płacący daninę, hołdownik, lennik; stipendiarius a. tributarius alicuius, vectigalis homo Cn: A thim lyvdziom waſſym. ktorzy na granyczy ſą potrzeba. abiſczyą moczno roſzkazaly. yſzbi [...] thim nyevolnikom a dannikom ktorzy tam ſą. zloſczi czinycz niedalj. MetrKor 46/118.

Synonimy: hołdownik.

HJ