[zaloguj się]

DAREMNOŚĆ (3) sb f

a oraz o jasne; -e- : -é- BiałKat (2 : 1).

Fleksja

A sg daremność (3).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Brak potrzeby (3):
Zwrot: »brać imię Pana Boga (a. boże, a, pańskie) na daremność« (3): Imienia Bożego niebrać ná dárémność. BiałKat 205; bierze imię pańskie nadaremność BiałKat 373v, 48v.
Wyrażenie przyimkowe: »na daremność« = niepotrzebnie, na próżno (3): cf Zwrot.

Cf DARMOŚĆ

JW