[zaloguj się]

DARMOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg darmość.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Daremność: Inanitas, Prożność/ Dármość Mącz 167b.

Synonim: prożność.

Cf DAREMNOŚĆ

JW