[zaloguj się]

DARMOSWAR (1) sb m

Fleksja

G sg darmoswåra.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Znaczenia
Kłótnik: Bo rychley zwalcży poććiwego cżłowieká ſkromne milcżenie káżdego/ niżli owego dármoſwará wſzetecżne á vporne ſłowá. RejZwierc 140.

Synonimy: hadrownik, zwajca.

JW