[zaloguj się]

DARSKO (1) av

a oraz o jasne.

stp notuje, Cn w innym znaczeniu, Linde XVIIXVIII w.

Odważnie, mężnie: Behertzt. Smielie/ dárſko/ mężnie. Fortiter, perfortiter. Calag 67b.

Synonimy: mężnie, mocnie, śmiele.

Cf DARZNIE

JW