[zaloguj się]

DARZNĄĆ (2) vb impf

Fleksja

inf darznąć (2) [wymowa: r + z].

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Śmieć, odważyć się (2): Kühn sein Dárznąć/ et Smieć Audere Calag 320a, 515a.

Synonimy: śmieć, ważyć się.

Formacje pochodne cf DAROWAĆ.

JW