[zaloguj się]
DAWALNY   Cn; Linde XVII w. (z Cn) s.v. datny.

Cf DAŃNY, DATNY