[zaloguj się]

DATNY (1) ai

Fleksja

N f sg datn(a).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Hojny, szczodrobliwy; beneficus, benignus, dativus, largus, liberalis, munificus, praelargus, prolixus Cn:
Szereg: »datny i szczodrobliwy«: á dla tego [niewiasta] bywa vkładna, datna y ſzcżodrobliwa, kto ſie iey tilko chcze zachować. GlabGad 05.

Synonimy: hojny, szczodrobliwy, szczodry.

Cf DAŃNY, DAWALNY, NIEDATNY

KCh