[zaloguj się]

DAWIĄCY (3) part praes act impf

a pochylone.

Fleksja
sg
mN fNdåwiącå
Adåwiący A

sg m A dåwiący (2).f N dåwiącå (1).

stp, Cn, Linde brak.

Duszący, drażniący gardła (3): OManowa wodka ieſt dobra na zaduch j na cięſzkoſć pierſi /kaſzel dawiączy z niecżyſtoſciami lipkiemi wypądza FalZioł II 9a, 10c.
Szereg: »dawiący a duszący« (1): Cynanche, Niemoc nieyáka dawiąca á duſząca człowieká/ Zgágá. Mącz 76b.

Cf DAWIĆ

TK