[zaloguj się]

DAŻKA (2) sb f

Fleksja

N sg dåżka (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Dem. oddaga”; ῾sztylet, puginał; pugiunculus, sicula Mącz (2): Pugiunculus, Daſzká/ Máły/ tulich/ Deczká. Mącz 330a, 391b.

Synonimy: deczka, puinalik, tasak, tulich.

SB