[zaloguj się]

DBAŁOŚĆ (2) sb f

a jasne; teksty nie oznaczają ó; o jasne.

Fleksja
sg
N dbałość
G dbałości

sg N dbałość (1).G dbałości (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Znaczenia
Staranie, pilność (2): Sedulitas – Pilnoſcz, dbałoſcz. Calep 963a.
Szereg: »piecza i dbałość« (1): Iednoby trzebá lepſzey piecżey y dbáłośći RejZwierc 183v.

Synonimy: pieczołowitość, pilność, staranie.

Cf NIEDBAŁOŚĆ

JW