[zaloguj się]

[DŁUGOCZEŚNY ai

o oraz e jasne.

Fleksja
sg
mNdługocześny
pl
N m pers długocześni

sg m N długocześny.pl m pers N długocześni.

stp, Cn brak.

1. Długo żyjący: Cżći oycá twego y mátkę [...] Abyć ſię dobrze dźiało/ y ábyś był długocżeśny [et eris longaevus; długiego cżáſu CzechNT ] na źiemi. CzechNT Eph 6/3.
2. Wieczny, długo trwający: Sámi téż rzemieſłnicy którzy ie [figury bogów] czynią/ nie ſą długo cześni [multi temporis]. Izaliż mogą rzeczy od nich vczynioné/ bydź bogámi? WujBib Bar 6/46 (Linde błędnie BudBib).

Synonimy: 1. długowieczny, długowieki, długożyw, długożywotny; 2. wieczny.]

WG