[zaloguj się]

DŁUGONOGI (2) ai

długonogi (1), długonog (1); długonogi Mącz; długonog Calep.

Pierwsze o jasne; -nogi (1), -nog (1) z tekstu nie oznaczającego ó.

Fleksja

N sg m długonogi (1), długonog (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) w.

Znaczenia
Mający długie nogi; longipes Mącz, Calep, Cn (2): Longipes, Długonogi Mącz 197b; Longipes ‒ Długonog. Calep 612b.

KCh