[zaloguj się]

DŁUGOSZ (80) sb m

o jasne.

Fleksja
sg pl
N Długosz
G Długosza
D Długoszowi
A Długosza Długoszów
I Długoszem
inne lat N - Długossus

sg N Długosz (49).G Długosza (10).D Długoszowi (2).A Długosza (4).I Długoszem (1).pl A Długoszów (1).lat N Długossus (13).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. [Wysoki człowiek; longurio, praelongus homo Cn: długoſz et długowięży [!]/ procerus homo Volck Eee].
2. n-pers (80): IEden tedy z żolniérzow/ ijmieniem Dlugoſs [...] otworzyl wlocżnią bok Iezuſa milégo OpecŻyw 152v [cf iáko oświéćił ślepégo onégo Longiná/ który bok iego naświętſzy przebił ná krzyżu SiebRozmyśl Kv]; OrzRozm K4v [2 r.]; Mikołay Pieniążek Podkommzy y Stároſtá Krákowſki [...] Proboſzcżá Wiślickiego/ á kánoniká Krákowſkiego [...] wypędźił/ tákież Mikołáiá Bogdaná/ obu też Długoſzow kánoniki. BielKron 393v, 337v, 396v; BielSat H; Oczko 9v; o tym ták Długoſſus/ Wapowſki/ y Miechouius [...] y Bielſki piſzą StryjKron 180, 59, 442, 507, 607, 627 (58).
Zestawienie: »Jan Długoſz« (5): wolę że o tym czytayćie wielkiego Hiſtoryká Polſkiego/ Ianá Długoſzá/ á niżli to odemnie ſłycháć maćie OrzRozm K4v; Látá 1480. Jan długoſz z Niedzyelná Kánonik Krákowſki vmárł BielKron 396v, 393v, 474v; SarnStat 1107.
Przen: Historia Polski J. Długosza (10): OrzRozm K4v [3 r.]; czytay Długoſſa [!]/ y Cromera [!] StryjKron 66 marg, 115, 288 [2 r.], 370, 552; GórnRozm B2. Cf Zestawienie.
3. [bot. Onosma L. (RostSł), długosz; Onosma Cn:
Zestawienie: »długosz czerwony«: Długoſz [!] cżerwony/ Korzeń cżerwony. Onoſma. Hurenwurtz. M. 892 [= MatthComm 892] SienHerb I4#, D2#v.]
4. [bot. Może Peucedanum Ostruthium Koch. (Rost) a. Osmunda L. (RostSł), podeźrzon:
Zestawienie: »długosz biały«: Długoſz [!] biały/ wielkim źielem zową. SienHerb I4#, D2#v.]

Synonimy: 1. długowięzy; 3. »korzeń czerwony«; 4. »wielkie ziele«.

MK