[zaloguj się]

DOCZYŚĆ (4) vb pf

doczyść (3), doczcić (1); doczyść RejPos (2), RejZwierc; doczcić SarnUzn.

Teksty nie oznaczają ó; o jasne.

Fleksja
inf doczyść
plusq
sg
3 m doczedł był

inf doczyść (2).fut 3 sg doczcie (1).plusq 3 sg m doczedł był (1).

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przeczytać do końca lub do pewnego miejsca [co] (4): Potrzebá to docżćić dáley. SarnUzn H4; Muſiał był tego nie doczyść ſprośny czart RejPos 26, 242v; Iż cżego kto ſobie nie docżcie w kſiąſzkach niech ſie oſthátká dopáthrzy ná vććiwych ſpráwach á zwycżáioch W. W. RejZwierc A2.

Formacje pochodne cf CZYŚĆ.

JW