[zaloguj się]

DOHAD (1) sb m

Fleksja

A sg dohåd.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Domysł, przypuszczenie, próba (ukr.):
Wyrażenia przyimkowe w funkcji przysłówka: »na dohad« = na podstawie przypuszczenia; na ryzyko, na ślepo, na chybił trafił: ſą tákié Stáwy v Ludźi ſpodźiwienim/ któré ſą budowáné ná dohad/ iákoby wątpliwie: będźie wodá álbo niebędźie Strum Nv; [pániey gwar z workiem podał: páni nie licżąc/ tylko ná do hat obacżywſzy/ do ſwey łożnice go prowádziła HistFort K5.]

[»w dohad«: Lypolit ocnąwſzy ſię proſto do miecżá śięgnąwſzy ćiął wdohat/ y tráfił goſpodarzá w kárk HistFort F3v.]

Synonim: domysł.

BZ