[zaloguj się]
DOMOWA  stp; Cn, Linde brak.

Cf DOMOWIĆ