[zaloguj się]

DOPATRZYĆ (2) vb pf

o oraz a jasne.

Fleksja
imperativus
pl
3 niech dopatrzą
conditionalis
pl
1 m pers bychmy dopatrzyli
3 m pers by dopatrzyli

[imp 3 pl niech dopatrzą.]con 1 pl m pers bychmy dopatrzyli (1).3 pl m pers by dopatrzyli (1).

stp, Cn brak, Linde także XVIII w. (poza tym błędnie XVI w. z RejAp zamiast dopatrzyć się).

1. Przypilnować, dopilnować [czego] (2): mam pyſſacz do Sandziaka Białahrodzkiego, y do Sandzy abi ony wespolek wyachaly, y thego tham doſrzely, [...] bi ony syechawschi siie ſprawiedliwye thego wſſitkiego dopatrzili, y granicz dobrze polozili LibLeg 10/61v; [ziemia Mołdawska] poddana yeſth w naſſchich rąkv. a bichmi thego wſchithkyego dopatrzily. LibLeg 11/165.
2. [Zauważyć, dostrzec, spostrzec; tu w przen [czego]: Od oblicża twego práwo moie niech wynidzie/ ocży twoie niech dopátrzą [videant] práwośći. BudBib Ps 16/2 (Linde).]

Synonimy: 1. dojźrzeć, dopilnować, obaczyć; 2. dojźrzeć, ujrzeć, zoczyć.

Formacje pochodne cf PATRZYĆ.

Cf DOPATRZENIE

LZ