[zaloguj się]
(DOROZUMIEĆ)   cf DOROZUMIEJĄCY, DOROZUMIENIE