[zaloguj się]
DOROZUMIENIE SIĘ  Cn; Linde bez cytatu s.v. dorozumieć się.

Cf DOROZUMIEĆ SIĘ