[zaloguj się]

DOROZUMIEWAĆ SIĘ (3) vb impf

się (2), sie (1).

Oba o, e oraz a jasne (Cn e pochylone).

Fleksja
inf dorozumi(e)wać się
indicativus
praes
sg pl
1 dorozumi(e)wåm się
2 dorozumi(e)wåcie się

inf dorozumi(e)wać się (1).praes 1 sg dorozumi(e)wåm się (1).2 pl dorozumi(e)wåcie się (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) i XVIII w. s.v. dorozumieć się.

Domyślać się, odgadywać; coniectare Mącz, Calag; conicere Calag, Cn; assequi, cogitatione et ratione colligere, exputare, inferre, intelligere, iudicare, praesumere, coniectura persequi, prospicere, providere, recipere, subolere, subsentire Cn (3): coniecto, Domyślam ſie/ gadam/ Dorozumiewam ſie. Mącz 162a; Domnimáwáć śię. Dorozumiewáć śię. Conicere, coniectare. Calag 162a.

A cum inf (1): A iáko (ſkoro) wypełnił Iohan bieg/ mowił, kogo mię/ dorozumiewaćie ſię być [Quem me arbitramini esse]/ nie ieſtem ia BudNT Act 13/24.

Synonim: domyślać się.

Formacje pochodne cf ROZUMIEĆ SIĘ.

KN