[zaloguj się]

DRUKARSKI (4) ai

a jasne.

Fleksja
sg
fNdrukarskå nN
Gdrukarski(e)j Gdrukarski(e)go
Idrukarską I

sg f N drukarskå (1).G drukarski(e)j (1).I drukarską (1).n G drukarski(e)go (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXIX w.

Przymiotnik oddrukarz”; dotyczący druku, drukarza; typographicus Cn (4):
Wyrażenia: »omyłka drukarska« [szyk 2 : 1] (3): StryjKron 380; Tá odmiáná licżby wielkiey w máłą rozumiem iż ſię ſtáłá omyłką drukárſką CzechEp 154; WujNT przedm 18.

»rzemięsło drukarskie« (1): IZ ſie to y mądrym/ bácżnym y ćwicżonym rzemięſłá Drukárſkiego Miſtrzom przygadza/ że ſie w niektorych rzecżách omyláią CzechRozm **7.

Szereg: »pisarski abo drukarski« (1): Naprzod/ gdy w náſzych Láćińſkich kśięgách/ zda ſię być omyłká piſárſka ábo drukárſka. WujNT przedm 18.

Synonim: impresorski.

Cf DRUKARZOW

SB