[zaloguj się]

IMPRESORSKI (1) ai

Fleksja

I sg n impr(e)s(o)rskim.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odimpresor:
Wyrażenie: »pismo impresorskie« = druk: aby za moią pilnoſcią ſluſznie á rządnie był ſprawion [Żołtarz Dawida] j [!] piſmem Impreſſorskim wyrobion. WróbŻołtGlab A2.

Synonim: drukarski.

TZ