[zaloguj się]

DRYBUSEK (1) sb m

Fleksja

N sg drybusek.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Dem. oddrybus: Trulla, Dribuſek/ fáſeczká/ ſzáflik. Mącz 466d.

Synonimy: faseczka, szaflik.

KN