[zaloguj się]

FASECZKA (9) sb f

Oba a oraz e jasne.

Fleksja
sg pl
N faseczka
A faseczkę
L faseczce faseczkåch

sg N faseczka (3).A faseczkę (4).L faseczce (1).pl L faseczkåch (1).

stp brak, Cn s.v. faska, Linde bez cytatu. s.v. fasa.

Znaczenia
Dem. odfaska; orcula Mącz, Cn; trulla Mącz; doliola Calep; cupella, cupula, dolium, lagena Cn (9): włożywſzy go [Mojżesza] w fáſecżkę oklijoną y oſmoloną wewnątrz położyli ná brzegu rzeki gdzye wodá cżaſem wylewáłá BielKron 28, 28, 329; Trulla, Dribuſek/ fáſeczká/ ſzáflik. Mącz 466d, 267d; Calep 338b; Acż owá Dryakiew/ co ią z zamorza noſzą w fáſecżkach/ ná to ieſt dobra GostGosp 104.

Hipokor. (2): Nuż też ćwikiełki w piec námiotawſzy/ á dobrze przypiekſzy nadobnie ochędożyć/ w tálerzyki nákráiáć/ tákże w fáſecżkę vłożyć/ chrzanikiem co nadrobniey vkrążawſzy przetrząſáć RejZwierc 110v, 110v.

Synonimy cf FASKA

Cf FASKA

TG