[zaloguj się]

FASKA (25) sb f

faska (24), faszka (1); faska: faszka Mącz (11 : 1).

Oba a jasne (w tym w pierwszym 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N faska faski
D faskåm
A faskę faski

sg N faska (12).A faskę (7).pl N faski (2).D faskåm (1).A faski (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Dem. odfasa'naczynie drewniane', także naczynie do mycia się, do mycia naczynia, do prania; miednica, szaflik; vasculum Mymer1, BartBydg, Mącz; tina, vasellum BartBydg; choa, chus, doliolum, nasiterna, orca, trua, vas, Mącz; cupella, cupula, dolium, lagena, orcula Cn (25): Vasculum. Feſzleyn. Faska. Mymer1 [292]v; Tina, faska, tina cloda BartBydg 158b, 165b; FalZioł IV 35b, V 64v; WyprKr 115v; ále fáskam z winem y onym chlebom był oſobliwy ſtoł przyrządzony/ podle ołtarzá BielKron 329; KwiatKsiąż H4v; Chus sive Choa, Faská álbo naczinie ku czerpániu/ Wiádro/ Też Miárá około dwu gárncu winá mniey álbo więcey. Mącz 52c; Doliolum, Garnuſzek/ Zbáneczek/ Faská/ Szafliczek. Mącz 93d; Orca, Wſzelákie naczinie drzewiáne w którym słone rzeczy chowáyą/ Ceber/ Fáská/ Korito/ Niecki/ etc. Mącz 267d; Pelluvium, Miednicá/ álbo fáská do vmywánia nóg. Sicut Malluvium, Miednicá do vmywánia rąk. Pollubrum idem. Mącz 287d; Trua, Dribus/ potok/ álbo fáská do potaczánia chuſt należąca. Mącz 466d, 18d, 200a, 213d, 236d, 476a; GostGosp 10, 74, 126, 152.
Wyrażenia: »faska podrożna« (1): vas viatorium, Fáſzká podróżna/ nó [!] drogę należąca. Mącz 492b.

»faska wodna« (1): Nasiterna, Fáská wodna v wierzchu ſzeroka s vſzimá/ Ceber. Mącz 242a.

Szereg: »faska albo drzewianka« (1): przeto ieſli to będźie nogá/ w fáſkę/ álbo drzewiankę ią włożyć/ y błótem ćiepłém nápełniwſzy/ nogę do tąd áż przeſtygnie trzymáć Oczko 17.

Synonimy: cebratka, cebrzyk, drybusek, drzewianka, garnuszek, stateczek, szafliczek, szkopeczek, szkopieczek, wanienka.

Cf FASECZKA

TG