[zaloguj się]

DRZYSTAWKA (1) sb f

Fleksja

N sg drzyst(a)wk(a).

stp, Cn, Linde brak.

Biegunka, rozwolnienie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Lienteria, coliolisia, slyezyvnka, byegvnka, dr. intestinorum levitas, etc., eundem (cibum) forans cum nimio flaxu ventris, drzistawka. BartBydg 82.

Synonimy cf BIEGUNKA.

Cf DRZYSTKA

KN