[zaloguj się]

DZIECTWO (10) sb n

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
N dziectwo
G dziectwa

sg N dziectwo (4).G dziectwa (6).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Wiek dziecinny, pierwsze lata życia człowieka po urodzeniu; aetas tenera a. tenella, infantia, pueritia Mącz (10): Infantia, Dziectwo/ Dziéćińſtwo/ Też Nieroſpráwność. Mącz 118d, 329d, 448c [2 r.].
Wyrażenie przyimkowe: »od dziectwa« = a cunabulis, ab innentute aetate, a pueritia, a puero parvulo a. pusillo, a teneris Mącz (6): Deditus literis a pueritia, Na nauce wychowány od dziectwa. Mącz 92c; Semina virtutum ab innentute aetate imbibit, Nápił ſie wſzelákich cnot od ſámego dziectwá. Mącz 381b, 1a, 448c, 503c, 509b.

[»z dziectwa«: Temu tedy vrzędowi á powołániu ſwemu cżyniąc doſyć Ian miły święty/ [...] ſkoro z dziectwá ſwego mieſzkał ná puſzczy WujPosN 1584 22 (Linde).]

Cf DZIECINNOŚĆ, DZIECIŃSTWO

SB