[zaloguj się]
DZIEJĄCY SIĘ   Cn s.v. dzienny; Linde brak.

Cf DZIAĆ SIĘ